Free songs
Domů / Finance / Český trh se zlatem

Český trh se zlatem

Zlato, stříbro a další drahé kovy byly již v dávných dobách spolehlivým platidlem, ale také dobrou investicí. I v moderní době tomu není jinak a investovat do některé z těchto komodit se stále vyplácí. Zvláště investice do zlata je stále populárnější, ovšem je třeba se vyvarovat některé ze základních chyb.

Na co si dát pozor

Především si před uskutečněním investice prověřte prodejce, od kterého budete zlato kupovat. Vyskytují se i podvodníci, kteří slitek pouze pozlatí, ovšem naúčtují si peníze, jako by slitek byl pouze ze zlata. Běžný občan nic nezjistí a přijde na podvod obvykle až ve chvíli, kdy chce slitek prodat s tím, že se mu zhodnotil.

Další radou je držet zlato fyzicky u sebe, nebo jej uložit do bankovního trezoru. Některé společnosti totiž nabízejí variantu, že si koupíte slitek zlata, ale obdržíte jen potvrzení o jeho vlastnictví. Tím se vystavujete riziku, že v případě krachu společnosti již své zlato nemusíte dostat.

Investice do mincí a medailí

Při investování do mincí a medailí je dobré rozumět její ceně, neboť mince má 4 hodnoty, čili ceny:

  • základní
  • investiční
  • sběratelskou
  • historickou

Nejjednodušeji se určuje cena základní. Mince se prostě zváží a podle váhy se určí její cena, která je stanovena trhem.

U investiční ceny se u mince zohledňuje i autorský návrh. Například její cena se zvyšuje, pokud design navrhl známý sochař se zavedeným jménem, a naopak se cena snižuje, navhl-li ji začínající umělec.

Častým lákadlem je exkluzivita dané medaile, kdy se při jejím vydání argumentuje, že bylo vydáno např. 5-10 tisíc kusů, takže proto je tato mince vzácná. To je ovšem omyl. Uvedený počet se považuje za poměrně velký, takže mince není považována za vzácnou. Společnost vydávající takovou minci tímto způsobem uměle navyšuje její cenu, kterou vy zaplatíte, ale mince vám ji zpět nepřinese.

Špatně se určuje sběratelská cena, která je v podstatě cenou za vášeň. Historická cena je cenou informace, kterou mince přináší a která není předem známa. Těžko lze uvěřit tvrzení, že nabízená mince bude mít jednou historickou hodnotu.

Jak se investuje do zlata v Česku?

Činí tak pouhá 3 % Čechů, což je v porovnání s jinými státy poměrně málo. Například v Asii je to až 30 % a v jiných státech zhruba 20 % obyvatel. Je to dáno historií, neboť dříve se mince držet nesměly. Postupně si Češi tuto investici oblíbili a procento stoupá, neboť si uvědomili výhodu zlata v jeho okamžité likviditě. Pokud chcete investiční slitek prodat, ověří se číslo slitku, zlato jako takové a druhý den vám vyplatí peníze.

O Makawiel

Komentování uzavřeno

Nahoru