Free songs
Domů / Bydlení / Voda opět podraží

Voda opět podraží

V České republice je 9,9 milionů lidí závislých na veřejných vodovodech. Přitom je zajímavé, že podle průzkumů jen malé procento lidí tuší, kolik litrů vody za den proteče jejich vodovodními kohoutky. Spotřeba vody sice z dlouhodobého hlediska mírně klesá, ovšem stále je třeba hledat další úspory zejména s ohledem na stále častější suchá léta a s tím spojeným vláhovým deficitem.

Cena vody stále roste

Jen v letošním roce zdražilo vodné a stočné o 1,5 % a Češi nyní zaplatí v průměru 83 Kč za kubík. Ovšem existují značné rozdíly mezi jednotlivými městy a regiony. Například v Ústí nad Labem stojí kubík 98 korun a v Klatovech 61 korun! Očekává se, že příští rok by cena vody mohla překročit hranici 100 korun za kubík.

Důvody zdražení

Hlavním důvodem je zastaralá vodárenská infrastruktura, takže se počítá s její modernizací. To bude vyžadovat nákladné investice. Stát na základě novely vodního zákona navýší poplatky za odběr podzemních vod a počítá s tím, že lidé budou tím pádem víc šetřit. Zdroje podzemních vod využívá téměř polovina měst a obcí. Zhruba polovina spotřebované vody pochází z podzemních zdrojů a druhá plovina ze zdrojů povrchových. Přitom dle statistik spotřeba vody dlouhodobě klesá. Z povrchových vod lidé odebrali v r. 1990 téměř 800 milionů kubíků ročně, nyní je to „jen“ 300 milionů kubíků. U podzemních vod je tento poměr 500/292. Odborníci odhadují, že v budoucnu bude spotřeba vody ještě více klesat, nebo alespoň stagnovat.

Lidé spotřebu vody příliš nesledují

Domácnosti obecně vodou sice šetří, ale málokdo má představu, kolik litrů denně protočí. Průzkum ukázal, že 43 % lidí nedokáže říct, jakou mají spotřebu vody. Pouhých 14 % uvedlo správně, že průměrná spotřeba vody v domácnostech je mezi 70 až 100 litry za den. V možnostech úspor jsou lidé daleko více informováni v oblastí šetření na osvětlení. Přitom například sprchový šetřič dovede uspořit čtyřčlenné rodině v průměru až 980 litrů vody měsíčně, což je 78 korun na vodném a stočném. Stanovení ceny.

Dotace na dešťovou vodu

Stát se chystá motivovat lidi ke spoření vodou dotacemi na podporu zachytávání, uchování a zužitkování dešťové vody. Peníze se budou moci použít na stavbu nádrží či jezírek a dotace budou až do výše 50 % nákladů na tato zařízení. Dotační program by měl být představen do konce letošního roku pod označením Modrá úsporám a očekává se velký zájem.

O Makawiel

Komentování uzavřeno

Nahoru