Free songs
Domů / Novinky / Půjčujete-li příbuzným, nezapomeňte na smlouvu

Půjčujete-li příbuzným, nezapomeňte na smlouvu

O „založení“ žádají své příbuzné v Česku dvě pětiny lidí. Ovšem jen v jednom z deseti případů se půjčka ošetří smlouvou. Z průzkumů vyplývají i další fakta. Nejčastěji půjčují rodiče svým dospělým dětem, v dalších případech si lidé půjčují od kamarádů. Půjčit si peníze od příbuzných nebo kamarádů je nejjednodušší varianta, jelikož lidé počítají s benevolencí věřitele při splátkách.

Převažuje důvěra

Půjčování peněz mezi příbuznými je založeno na vzájemné důvěře a smlouva je pokládána za zbytečnou. Domluva o pravidelném splácení či termínu splatnosti celé půjčky bývá pouze ústní. Věřit si je sice hezké, navíc jsou v sázce vzájemné vztahy, ovšem půjčka by měla být potvrzena písemnou smlouvou. Ta je pojistkou pro obě strany pro případ neočekávaných událostí.

Půjčené peníze se ne vždy vrátí všechny

Půjčování peněz mezi příbuznými může způsobit nepříjemnosti, když někteří nevrátí věřiteli všechny peníze. Není příliš častý jev, ovšem je to varování pro všechny, aby se pojistili sepsáním písemné smlouvy.

Výhody a rizika půjček mezi příbuznými

Hlavním důvodem, proč si příbuzní vzájemně půjčují peníze, je nízký nebo žádný úrok, což znamená, že dlužník nemusí věřiteli platit žádné peníze navíc. Výhodou je také možnost splácení podle vzájemné dohody a jednoduchá a rychlá možnost změn ve splácení.

Ovšem vzájemná důvěra nese i svá rizika. Pokud se například dlužník zpozdí se splátkou, může to vyvolat negativní emoce a zničit křehkou důvěru. Lidé se navíc při žádání příbuzného o vrácení peněz často cítí trapně.

Dalším rizikem je chybějící záruka návratnosti peněz. Pro dlužníka to má rozhodně více výhod než pro věřitele. Proto by si měli lidé před uzavřením dohody, byť by byla ústní, jasně a srozumitelně nastavit pravidla, za jakých k půjčce dojde. Největším problémem v praxi je, že lidé mají pocit, že žádná pravidla ani podmínky nepotřebují, protože se dobře znají a věří si. Nepočítají ovšem s nečekanými událostmi, které v životě mohou nastat kdykoliv. Pak je chybějící písemná smlouva velkým problémem, který může skončit až soudním jednáním. Důkazní břemeno je na straně věřitele, pro kterého je prokázání poskytnutí půjčky bez písemné smlouvy velice obtížné.

O Makawiel

Komentování uzavřeno

Nahoru