Free songs
Domů / Nezařazené / Jak řešit peklo s podomními prodejci

Jak řešit peklo s podomními prodejci

Každý se určitě někdy setkal v obchodními cestujícími, nabízejícími u dveří vašeho bytu levný elektrický proud nebo plyn. Kdo podlehl jejich pohádkám a nátlaku a podepsal bez rozmyšlení smlouvu, případně pronesl svůj souhlas po telefonu, obvykle je později nemile překvapen.

Jak si počínají podomní prodejci

Energetický regulační úřad dostává stále řadu stížností spotřebitelů, hlavně z řad seniorů. Stížnosti se týkají praktik a způsobů jednání podomních obchodníků s energiemi. Někteří obchodníci mají dokonce odborná proškolení, jak zmanipulovat a přesvědčit spotřebitele ke změně dodavatele.
Využívají přitom nejrůznější triky, psychologické fígle a dokonce neváhají ani zfalšovat podpis.

Spotřebiteli se takto neuvážená změna dodavatele mezi dveřmi nemusí vyplatit. Podomní obchodníci své triky při lákání zákazníka příliš nemění a většinou nejednají férově. Nejprve si vyžádají fakturu a pak se vydávají se za zástupce stávajícího dodavatele. Spotřebitele zahrnou hromadou argumentů o výhodnosti nabídky a vyžadují okamžitý podpis nové smlouvy bez možnosti si důkladně pročíst všechny body. Pokud by se jednalo o seriózního prodejce, nevyvíjel by žádný nátlak, nebude spotřebitele děsit tím, že jeho dodavatel zkrachuje a nebude nikoho nutit k okamžitému podpisu.

Zákaz podomního prodeje

Obrana proti neserióznímu jednání podomních prodejců je jednoduchá. Stačí nepouštět neznámé lidi do bytu, vyžadovat jejich identitu a hlavně nic neuváženě u dveří podepisovat. Ve většině měst a obcí ČR je podomní prodej zakázán obecní vyhláškou. Pokud se podomní obchodník přesto objeví, obraťte se na městkou policii nebo na obecní úřad. Někteří dodavatelé energií obtěžují své spotřebitele častými nabídkami slev i po telefonu. Pak se obraťte na svého operátora, který je ze zákona povinen zjistit číslo, ze kterého bylo voláno. S tímto údajem se můžete obrátit na policii.

Co dělat, když jste podomnímu prodejci podlehli

Pokud nechcete dodavatele energie měnit, můžete od podepsané smlouvy odstoupit do 14 dnů od podpisu. Energetický zákon dokonce lhůtu na možné odstoupení prodlužuje. Pokud byla smlouva podepsána distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele, lze ji vypovědět ještě 15 dnů po zahájení dodávky. Odstoupení je však nutné poslat dodavateli písemně, nejlépe s doručenkou.

O Makawiel

Nahoru