Free songs
Domů / investice / Ztratili se vám věci v restauraci? Zjistěte, jak je to s náhradou škody

Ztratili se vám věci v restauraci? Zjistěte, jak je to s náhradou škody

Pro případ poškození, zničení nebo odcizení věci, kterou jste si odložili v restauraci nebo v čekárně u lékaře na místo, které je k tomu určené, je dobré znát svá práva. To znamená kdy a za jakých podmínek můžete žádat od provozovatele náhradu škody. Škody na odložených věcech upravuje nový občanský zákoník. Nepříjemnou situaci, kdy přijdete například o kabát pověšený na věšáku, můžete s provozovatelem vyřešit jednoduše a rychle dohodou o náhradě škody, nebo se můžete náhrady škody domáhat soudní cestou.

Jak je to tedy se škodou na odložené věci?

Podle nového občanského zákoníku musí provozovatel nahradit poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo si tuto věc odložil, případně vlastníkovi věci, pokud s provozováním nějaké činnosti je spojeno odkládání věcí a byla-li tato věc odložena na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se takové věci obvykle odkládají. Typickým příkladem mohou být restaurace, kavárny nebo čekárny, kde se zpravidla věci odkládají například na věšák. Místem obvyklým pak může být například okenní parapet. Pokud provozovatel takové místo konkrétně určí, nemůže pak návštěvník použít k odložení věci jiné místo, dokud není takto vymezené místo zaplněno.

Dohled nad věcí

Provozovatel zodpovídá pouze za věci návštěvníka, které je nutno odložit. To znamená kabát, bunda nebo čepice. Pokud si návštěvník odloží například kabelku na stůl a má nad ní bezprostřední dohled, pak není chráněn ustanovením o škodě na odložené věci. Nejedná se totiž o odloženou věc ve smyslu ustanovení nového občanského zákoníku.

Jinak se posuzuje škoda způsobená na věci odložené v hromadném dopravním prostředku. V takovém případě se nahradí škoda podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravního prostředku.

Kdy soud náhradu škody přizná

Poškozený musí uplatnit náhradu škody u provozovatele neprodleně po zjištění poškození, ztráty nebo zničení věci. Pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu, pak soud škodu nepřízná, pokud provozovatel namítne, že právo nebylo uplatněno včas. Nejpozději lze právo na náhradu škody uplatnit do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. Důkazní břemeno bude na poškozeném. Každý případ se posuzuje individuálně a vyplatí se řešit vzniklou situaci s právníkem, zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů i samotné legislativy.

O Makawiel

Komentování uzavřeno

Nahoru